Контроль-ревизия эше бүлеге

назад

Төп функцияләре:

  • Министрлык карамагындагы дәүләт казна, бюджет һәм автоном учреждениеләрдә финанс-хуҗалык эшчәнлеген тикшерү һәм ревизия үткәрү
  • Министрлык карамагындагы дәүләт казна, бюджет һәм автоном учреждениеләрдә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы тикшерү органнары тарафыннан ачыкланган бозу, җитешсезлек һәм искәрмәләрне бетерү буенча тикшерүләр алып бару;
  • дәүләт чараларын файдалану буенча Министрлык карарларын (боерыклар) үтәүне тикшерү.
Контроль-ревизия эше бүлеге
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
(843) 557-19-34
Email:
Бессарабов Игорь Виталий улы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 557-20-22
Email:
1 разрядлы өлкән специалист
Телефон:
(843) 557-19-06
Email:
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 557-19-07
Email:
Төп белгеч
Телефон:
(843) 557-20-23
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International