Бухгалтер исәп-хисабы бүлеге

назад

Төп функцияләр:

  • Министрлык аппаратында бухгалтерлык исәбен алып бару һәм Министрлык карамагындагы учреждениеләрдә бухгалтерлык исәбен координацияләү;
  • Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы Министрлыкның финанс-хуҗалык операцияләрен гамәлгә ашыру буенча законнар үтәүне тикшерү;
  • салым, статистика һәм башка хисаплар төзү;
  • Министрлык аппаратын тотуга бүленгән чараларның бюджет хисабын формалаштыру;
  • Министрлыкның дәүләт мөлкәтен саклау, бюджет чараларын максатчан куллану һәм финанс торышын контрольда тоту;
  • Министрлыкта бухгалтерлык исәбенең үсеш перспективалары һәм торышы турында җитәкчелеккә мәгълүмати-аналитик материаллар җиткерү.
Бухгалтер исәп-хисабы бүлеге
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
(843) 557-20-35
Email:
Телефон:
(843) 557-20-41
Email:
Бубекова Галина Виктор кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 557-19-11
Email:
Салаватуллина Эльмира Фәезхан кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 557-19-18
Email:
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 557-20-24
Email:
Галәветдинова Резеда Әмирҗан кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 557-21-48
Email:
Габдулхакова Рәмзия Анвар кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 557-19-39
Email:
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 557-19-17
Email:
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 557-19-12
Email:
Өлкән белгеч
Телефон:
(843) 557-20-44
Email:
Өлкән белгеч
Телефон:
(843) 557-20-46
Email:
Телефон:
(843) 557-20-24
Email:
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International