Бушлай юридик ярдәм күрсәтү очраклары

Татарстан Республикасы башкарма хакимият органнары һәм аларга буйсынган учреждениеләр, дәүләт бюджеттан тыш фондларның идарә итү органнары гражданнарга телдән һәм язма формаларда хокукый консультация күрсәтә.

Адвокатлар гражданнарга Федераль закон һәм 73-ТРЗ номерлы Законда каралган тәртиптә түләүсез юридик ярдәм күрсәтә.

Адвокатлар хокукый консультацияне телдән һәм язма формаларда бирә һәм түбәндәге очракларда алар өчен гариза, шикаять һәм башка документлар тутыра:

1) төзү, үзгәртү, өзү, күчемсез милеккә килешүне гамәлдән чыккан дип тану, күчемсез милеккә хокукларны һәм килешүләрне теркәү;

2) торак бинага хокукны тану, социаль наем шартнамәсе буенча торак бинаны бирү, социаль наем килешүен туктату һәм өзү;

3) җир участогына милек, даими файдалану хокукын тану һәм саклап калу;

4) кулланучылар хокукларын яклау (коммуналь хезмәтләр күрсәтү өлешендә);

5) Россия Федерациясе Хезмәт кодексы нигезендә билгеләнгән гарантияләрне бозган эш бирүченең хезмәт килешүен төзүдә баш тартуы, озак түләнмәгән хезмәт хакы, мораль зыян өчен компенсация;

6) гражданин эшсез дип тану һәм эшсезлек буенча пособие билгеләү;

7) социаль ярдәм чараларын күрсәтү, аз керемле гражданнарга дәүләт социаль ярдәме күрсәтү, торак урыны һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтү өчен түләүгә субсидияләр бирү;

8) картлык буенча иминият пенсиясен, инвалидлык буенча пенсия, вакытлыча эшкә яраксызлык буенча пособия, йөклелек һәм бала табу, эшсезлек пособиясен яңадан исәпләү һәм билгеләү;

9) аталыкны (аналык) билгеләү һәм бәхәсле дип игълан итү;

10) сәяси репрессияләрдән зыян күргән гражданнарны тернәкләндерү;

11) эшкә яраклылыкны чикләү;

12) психиатрия ярдәме күрсәткәндә гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен бозуга жалоба бирү;

13) медик-социаль экспертиза һәм инвалидларны тернәкләндерү;

14) судтан тыш тәртиптә дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары һәм вазыйфаи затларның актларына жалоба бирү.

15) мөлкәт хокукларын, шәхси мөлкәтсез хокукларны торгызу, гадәттән тыш хәл нәтиҗәсендә килгән зыянны каплау.

Соңгы яңарту: 2019 елның 27 июне, 11:06

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International