Бухгалтер исәп-хисабы бүлеге

назад

Төп функцияләр:

  • Министрлык аппаратында бухгалтерлык исәбен алып бару һәм Министрлык карамагындагы учреждениеләрдә бухгалтерлык исәбен координацияләү;
  • Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы Министрлыкның финанс-хуҗалык операцияләрен гамәлгә ашыру буенча законнар үтәүне тикшерү;
  • салым, статистика һәм башка хисаплар төзү;
  • Министрлык аппаратын тотуга бүленгән чараларның бюджет хисабын формалаштыру;
  • Министрлыкның дәүләт мөлкәтен саклау, бюджет чараларын максатчан куллану һәм финанс торышын контрольда тоту;
  • Министрлыкта бухгалтерлык исәбенең үсеш перспективалары һәм торышы турында җитәкчелеккә мәгълүмати-аналитик материаллар җиткерү.
Баранова Рәйхана Нургали кызы
Бухгалтер исәп-хисабы бүлеге
Баранова Рәйхана Нургали кызы
Бүлек мөдире
Садыкова Луиза Гәптельхәмит кызы
Телефон:
(843) 557-20-41
Email:
Телефон:
(843) 557-19-17
Email:
Төп белгеч
Телефон:
(843) 557-19-12
Email:
Бубекова Галина Виктор кызы
Төп белгеч
Телефон:
(843) 557-19-11
Email:
Салаватуллина Эльмира Фәезхан кызы
Төп белгеч
Телефон:
(843) 557-19-18
Email:
Галәветдинова Резеда Әмирҗан кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 557-21-48
Email:
Салова Нина Евгений кызы
Әйдәп баручы белгеч
Телефон:
(843) 557-19-30
Email:
Габдулхакова Рәмзия Анвар кызы
Телефон:
(843) 557-19-17
Email:
1 разрядлы өлкән белгеч
Телефон:
(843) 557-20-24
Email:
Бякярова Гөлнара Рәшит кызы
Телефон:
557-20-46
Email:
Өлкән белгеч
Телефон:
(843) 557-20-44
Email:
Copyright © 2003 — 2018
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
Яндекс цитирования